Psalm 4:8

I will lie down and sleep in peace, for you alone, O LORD, make me dwell in safety.

(OPB)

Yn awr gorweddaf mewn heddwch a chysgu, oherwydd ti yn unig, ARGLWYDD, sy’n peri imi fyw’n ddiogel.

(BCN)

Comments are closed.

%d bloggers like this: